NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 78/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2020
Người ký Huỳnh Thái Nho
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: