Lấy ý kiến Kế hoạch phát triển thuộc dân tộc thiểu số " tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 4438
Ngày ban hành 25/11/2019
Người ký Nguyễn Văn Hiếu
Trích yếu Lấy ý kiến Kế hoạch phát triển thuộc dân tộc thiểu số " tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: ▸ 4438