Thông báo và Quyết định Kế hoạch sữ dụng đất năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02
Ngày ban hành 20/01/2020
Người ký Nguyễn Văn Diên
Trích yếu Thông báo và Quyết định Kế hoạch sữ dụng đất năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 02