Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 235/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/01/2020
Người ký Bùi Văn Nghiêm
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 235/NQ-HĐND

Văn Bản Khác
  • Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý, xây dựng và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi công trình Đường Rạch Ngay - Bờ Sao, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm. Hang mục: Cống Mỹ Đào, Cống Lái Hòn, Cống rạch Tổng Phi, Cống rạch Mây Phốp.
  • Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng,chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh