Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục các công trình xây dựng; số bổ sung cho ngân sách cấp dưới 6 tháng cuối năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký Lê Anh Nghĩa
Trích yếu Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục các công trình xây dựng; số bổ sung cho ngân sách cấp dưới 6 tháng cuối năm 2019
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 17/NQ-HĐND