Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới; kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký Lê Anh Nghĩa
Trích yếu Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới; kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 15/NQ-HĐND