Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Vũng Liêm
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký Lê Anh Nghĩa
Trích yếu Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Vũng Liêm
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 18/NQ-HĐND