Về phê duyệt danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 68/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Về phê duyệt danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 68/NQ-HĐND