Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 65/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 65/NQ-HĐND