Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 64/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 64/NQ-HĐND