Bãi bỏ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND, ngày 24/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ngành y tế Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 27/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2019
Ngày có hiệu lực 12/11/2019
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND, ngày 24/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ngành y tế Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 27/2019/QĐ-UBND

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.