Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Mỹ Phú - cầu Mỹ Yên 2, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 5124
Ngày ban hành 25/10/2019
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lót đan đường Mỹ Phú - cầu Mỹ Yên 2, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: