Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 5082
Ngày ban hành 23/10/2019
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: