Tổ chức cuộc họp để xây dựng kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 123/GM-HĐND
Ngày ban hành 16/10/2019
Người ký Trần Văn Kiệt
Trích yếu Tổ chức cuộc họp để xây dựng kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Thông cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 123/GM-HĐND