Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 4356/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/09/2019
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: