QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 131
Ngày ban hành 11/01/2019
Người ký Nguyễn Văn Diên
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 131