Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Long thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long năm học 2018 - 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 985/TB-HĐTD
Ngày ban hành 26/11/2018
Người ký Nguyễn Trung Kiên
Trích yếu Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Long thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long năm học 2018 - 2019
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: ▸ 985/TB-HĐTD