Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 426/qd
Ngày ban hành 15/01/2018
Người ký nguyễn văn trạng
Trích yếu Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 426/qd