TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 13/bc
Ngày ban hành 23/01/2018
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: