về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản ký chất lượng nông sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và PTNT tỉnh vĩnh long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1965
Ngày ban hành 06/07/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản ký chất lượng nông sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và PTNT tỉnh vĩnh long
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 1965