Về việc tăng cường thực hiện chương trình hành động của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 05/CT-UBND
Ngày ban hành 16/04/2008
Ngày có hiệu lực 16/04/2008
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Về việc tăng cường thực hiện chương trình hành động của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: ▸ 05/CT-UBND

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.