Nghị quyết về định hướng đầu tư, danh mục công trình XDCB chủ yếu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 -2009
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 54/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2007
Ngày có hiệu lực 12/07/2007
Người ký Phan Đức Hưởng
Trích yếu Nghị quyết về định hướng đầu tư, danh mục công trình XDCB chủ yếu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 -2009
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 54/2007/NQ-HĐND

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.