* Nghị quyết của HĐND TPVL về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu chi NSNN TPVL cuối năm 2014
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02 /NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/02/2015
Người ký Lê Văn Tiều
Trích yếu * Nghị quyết của HĐND TPVL về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu chi NSNN TPVL cuối năm 2014
Cơ quan ban hành HDND TP Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 02 /NQ-HĐND