QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít 06 tháng đầu năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3179
Ngày ban hành 18/09/2017
Người ký Nguyễn Văn Diên
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít 06 tháng đầu năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 3179