Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa xã trên địa bàn tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 10/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2007
Ngày có hiệu lực 22/05/2007
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa xã trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 10/2007/QĐ-UBND

Văn Bản Khác
  • Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
  • Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.