Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế ngân sách
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 72/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/01/2008
Ngày có hiệu lực 11/01/2008
Người ký Phan Đức Hưởng
Trích yếu Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế ngân sách
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 72/2008/NQ-HĐND