* Nghị quyết của HĐND TPVL về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách Nhà nước TPVL năm 2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/05/2014
Người ký adfgadgfa
Trích yếu * Nghị quyết của HĐND TPVL về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách Nhà nước TPVL năm 2015
Cơ quan ban hành HDND TP Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 04/NQ-HĐND