Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 68/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/01/2008
Ngày có hiệu lực 11/01/2008
Người ký Phan Đức Hưởng
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 68/2008/NQ-HĐND