Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2008
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 66/2008/NQ.HĐND
Ngày ban hành 11/01/2008
Ngày có hiệu lực 11/01/2008
Người ký Phan Đức Hưởng
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2008
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 66/2008/NQ.HĐND