Ban hành Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 04/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2008
Ngày có hiệu lực 29/01/2008
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Ban hành Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 04/2008/QĐ-UBND