QUYẾT ĐỊNH: Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ - thông tin trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Mang Thít giai đoạn 2017 – 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2695/UBND
Ngày ban hành 31/07/2017
Người ký Trần Thanh Huệ
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH: Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ - thông tin trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Mang Thít giai đoạn 2017 – 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Mang Thít
Phân loại Kế hoạch

Tập tin đính kèm: