Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2017
Người ký Nguyễn Thanh Triều
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2017
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 02/NQ-HĐND