Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1388/2006/QĐ.UBND
Ngày ban hành 03/07/2006
Ngày có hiệu lực 03/07/2006
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 1388/2006/QĐ.UBND

ipv6 ready