Ban hành kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng của nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 736/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2017
Người ký Lê Ngọc Đức
Trích yếu Ban hành kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng của nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 736/QĐ-UBND