V/v tổ chức tổng kết Chỉ thị 10/2004/CT-TTg ngày 24/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 18/CT.UB
Ngày ban hành 08/10/2004
Ngày có hiệu lực 08/10/2004
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu V/v tổ chức tổng kết Chỉ thị 10/2004/CT-TTg ngày 24/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: ▸ 18/CT.UB

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.