Ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 13039/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2016
Người ký Lê Ngọc Đức
Trích yếu Ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 13039/QĐ-UBND