V/v Thực hiện chương trình đào tạo sử dụng hệ thống thông tin điện tử của Ban điều hành Đề án 112 Chính Phủ
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 10/2005/CT.UB
Ngày ban hành 10/05/2005
Ngày có hiệu lực 10/05/2005
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu V/v Thực hiện chương trình đào tạo sử dụng hệ thống thông tin điện tử của Ban điều hành Đề án 112 Chính Phủ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: ▸ 10/2005/CT.UB

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.