Về việc đính chính Quyết định số: 1568/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1783/2006/QĐ.UBND
Ngày ban hành 14/09/2006
Ngày có hiệu lực 14/09/2006
Người ký Lê Thanh Xuân
Trích yếu Về việc đính chính Quyết định số: 1568/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 1783/2006/QĐ.UBND

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.