Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 291/2006/QĐ.UBND
Ngày ban hành 22/02/2006
Ngày có hiệu lực 22/02/2006
Người ký Lê Thanh Xuân
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 291/2006/QĐ.UBND

ipv6 ready