Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 06/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2010
Ngày có hiệu lực 02/02/2010
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 06/2010/QĐ-UBND

ipv6 ready