Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3542 / 178 trang
1619/QĐ-UBND24/06/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
1621/QĐ-UBND 24/06/2021Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên truyền hình thị xã Bình Minh
1622/QĐ-UBND24/06/2021Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao truyền hình thị xã Bình Minh
1605 /QĐ-UBND23/06/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc cử nhân sự đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
1607 /QĐ-UBND23/06/2021Về việc ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn năm 2021
1608 /QĐ-UBND23/06/2021Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực Phường 1, Phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
1609/QĐ-UBND23/06/2021Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng, khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà cầu nối của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1604 /QĐ-UBND 23/06/2021Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
1617/QĐ-UBND 23/06/2021Về việc điều chỉnh Quyết định số 394/QĐ-UBND, ngày 18/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
1618/QĐ-UBND23/06/2021Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
1585/QĐ-UBND22/06/2021Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính thị xã Bình Minh (đoạn từ đường Phan Văn Năm đến đường dẫn cầu Cần Thơ), thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
1589/QĐ-UBND22/06/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
1582 /QĐ-UBND21/06/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà thịt gia công Hoàng Vũ”.
1577/QĐ-UBND 21/06/2021Về việc đính chính Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư cho dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (địa bàn thành phố Vĩnh Long)
1572/QĐ-UBND21/06/2021Về việc thay đổi thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Long
1565/QĐ-UBND21/06/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Kho hóa chất”.
1567/QĐ-UBND 21/06/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
1561/QĐ-UBND18/06/2021Về việc xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.
1549/QĐ-UBND17/06/2021Thay đổi thành viên Ban điều hành, quản lý hoạt động Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Vĩnh Long
1552/QĐ-UBND 17/06/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2019 đến năm 2020.