Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5806 / 291 trang
1524/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới
1523/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1522/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
1521/QĐ-UBND28/07/2022Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp..
1527/QĐ-UBND28/07/2022Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ - chuyên ngành kinh tế - xã hội
1499/QĐ-UBND27/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
1500/QĐ-UBND27/07/2022Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1510/GP-UBND27/07/2022Cho phép Công ty TNHH Cấp nước Bình Minh, địa chỉ tại số 139, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long được khai thác, sử dụng nước mặt tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1511/QĐ-UBND27/07/2022Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg, ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1498/QĐ-UBND26/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề về chế độ, chính sách người có công với cách mạng và phong trào Đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022.
1494/QĐ-UBND26/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
1495/QĐ-UBND26/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
1488/QĐ-UBND25/07/2022Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1469/QĐ-UBND22/07/2022Về việc công bố tình huống khẩn cấp: sạt lở nguy hiểm bờ sông Vũng Liêm (đoạn từ rạch Đoan đến hộ Huỳnh Văn Tiến) thuộc Tổ 7, ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
1477 /QĐ-UBND 22/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2020 đến năm 2021
1478/QĐ-UBND 22/07/2022Về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
1481/QĐ-UBND 22/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể đạt thành tích cao tại Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII – Bến Tre năm 2022
136/TTr-UBND22/07/2022Về việc đề nghị hủy bỏ Quyết định khen thưởng Huân chương Lao động.
1482/QĐ-UBND22/07/2022Cho phép công chức đi nước ngoài (Huỳnh Hoàng Thành)
1483/QĐ-UBND22/07/2022Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên ấp Hưng An - Hưng Nghĩa, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân.