Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5806 / 291 trang
1622/QĐ-UBND11/08/2022Về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang phục, công cụ dụng cụ tập luyện thường xuyên và trang phục tập huấn, thi đấu năm 2022 của Trường Năng khiếu nghệ thuật và thể dục thể thao.
1623/QĐ-UBND11/08/2022Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 3.468 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ.
1624/QĐ-UBND11/08/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1626/QĐ-UBND11/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2022.
1625/QĐ-UBND11/08/2022Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022.
1602/QĐ-UBND10/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu Tân Mỹ, huyện Trà Ôn vào “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.
1601/QĐ-UBND10/08/2022Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
1608/QĐ-UBND 10/08/2022Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Quảng trường Trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long.
1615/QĐ-UBND10/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
1612/QĐ-UBND10/08/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1614/QĐ-UBND10/08/2022V/v Miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự về lĩnh vực giám định tài liệu đối với Nguyễn Văn Phúc..
1613/QĐ-UBND10/08/2022V/v Thành lập Hội đồng Tư vấn giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài.
1617/QĐ-UBND10/08/2022Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long.
4/NQ-HĐND29/07/2022Về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trà Ôn
1588/QĐ-UBND08/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1597/QĐ-UBND08/08/2022Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề, chỉ tiêu đào tạo và kinh phí thực hiện hỗ trợ nghề
1598/QĐ-UBND08/08/2022Về việc Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn gas Thu Ngọc được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
1557/QĐ-UBND15/07/2022Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
1495/QĐ-UBND15/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
1494/QĐ-UBND15/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.