Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
3605 /UBND-KTNV07/07/2021V/v tham mưu góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
1785 /QĐ-UBND 07/07/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
1784 /QĐ-UBND 07/07/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
1787 /QĐ-UBND 07/07/2021Về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú
1760/QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1761 /QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1758 /QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1759/QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1756 /QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1757 /QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1752/QĐ-UBND06/07/2021Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo, nâng quy mô Nhà máy xay xát, sấy lúa Trọng Nghĩa”.
1750/QĐ-UBND06/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) dự án Trường Tiểu học Thanh Đức C, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1751 /QĐ-UBND06/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) dự án Đường liên ấp Trung Hậu - Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
1762 /QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Bình Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1763 /QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Bình Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1764 /QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Trà Ôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1765/QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Trà Ôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1766 /QĐ-UBND 06/07/2021V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Văn Tùng, Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tư pháp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.
1753/QĐ-UBND06/07/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viễn thông; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
1770 /QĐ-UBND 06/07/2021Cho phép chuẩn bị đầu tư đối với các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin