Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
1935 /QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1941 /QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH BOHSING để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1942 /QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH May mặc Leader (Việt Nam) để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1940 /QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Tỷ Xuân để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
834/TB-UBND20/07/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự phường 9, thành phố Vĩnh Long
1921/QĐ-UBND 20/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thị xã Bình Minh năm 2021
1923/QĐ-UBND20/07/2021Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1924 /QĐ-UBND 20/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 cấp độ 1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long
687/UBND-VP19/07/2021V/v Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
1875 /QĐ-UBND19/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành tỉnh Vĩnh Long
1876/QĐ-UBND19/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
1882 /QĐ-UBND19/07/2021Cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực An ninh.
1887/QĐ-UBND19/07/2021Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1740/QĐ-UBND, ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1888 /QĐ-UBND19/07/2021(Nhờ đăng ký lại do chuyển lại file)Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
1873 /QĐ-UBND 18/07/2021Về việc ban hành chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
1874 /QĐ-UBND18/07/2021Về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1872 /QĐ-UBND17/07/2021Về việc ban hành chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
1871/QĐ-UBND16/07/2021Ban hành kế hoạch thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh
3877/UBND-KTNV16/07/2021V/v tham mưu báo cáo đánh giá đối với dự án đã được hỗ trợ năm 2020, xác định nhu cầu hỗ trợ năm 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương.
1863/QĐ-UBND15/07/2021Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế bổ sung kế hoạch năm 2020 - 2021 của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long