Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
1954/QĐ-UBND23/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Giày Trà Giang để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
4045/UBND-KTNV23/07/2021Triển khai thực hiện Công văn số 4871/VPCP-CN ngày 20/7/2021 của Văn phòng Chính phủ.
1958/QĐ-UBND23/07/2021Về việc hỗ trợ 6.454 người bán vé số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
1957/QĐ-UBND23/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH MTV Thực phẩm Nhất Phẩm Việt Nam để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1959/QĐ-UBND23/07/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
1960 /QĐ-UBND23/07/2021Về việc hỗ trợ 759 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
1943/QĐ-UBND22/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
1945/QĐ-UBND22/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH MTV Neobags Việt Nam để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1947/QĐ-UBND22/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May mặc Phúc Lâm để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1946/QĐ-UBND22/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Chi nhánh DNTN gia công sản xuất giày Lai Xưa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1927/QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chí xây dựng Khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh
1928/QĐ-UBND21/07/2021Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Vĩnh Long
1929/QĐ-UBND21/07/2021Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long
1934 /QĐ-UBND 21/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
1932/QĐ-UBND21/07/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
1933/QĐ-UBND21/07/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
1936 /QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty Cổ phần May Vĩnh Tiến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1937/QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Giày MEGA SURPLUS Việt Nam để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1938/QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH La La Factory để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1939/QĐ-UBND21/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Tỷ Bách để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh