Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
1993/QĐ-UBND27/07/2021Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 53 - Khu Công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long
1995 /QĐ-UBND27/07/2021Phê duyệt kết quả dự án “Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long”.
2000 /QĐ-UBND27/07/2021Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1967 /QĐ-UBND26/07/2021Về việc hỗ trợ 8.208 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Long Hồ, huyện Tam Bình, huyện Bình Tân, thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
1972 /QĐ-UBND26/07/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích thực hiện tốt chính sách thuế năm 2020
1969 /QĐ-UBND26/07/2021Thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long
1975 /QĐ-UBND 26/07/2021Về việc Phê duyệt Đề án Quản lý, khai thác và vận hành các công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Nhờ PHCTC chỉnh mã HS là 4.05.05)
1976/QĐ-UBND 26/07/2021Phê duyệt Kế hoạch tổ chức đợt 2 Kỳ thi TN THPT năm 2021
1966/QĐ-UBND 25/07/2021Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1964/QĐ-UBND24/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1962 /QĐ-UBND24/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Đại Hàn VINA để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1963/QĐ-UBND24/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH MTV JMMEKONG để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1965 /QĐ-UBND 24/07/2021Về việc hỗ trợ 3.283 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Vũng Liêm và huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
1956/QĐ-UBND23/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
1649/QĐ-UBND 23/07/2021Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình Đường liên xã Phú Quới-Thạnh Quới, huyện Long Hồ
1955/QĐ-UBND 23/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1950/QĐ-UBND23/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH ASTRO (SAIGON) Chi nhánh Vĩnh Long để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1951/QĐ-UBND23/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Giày Vĩnh An để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1952/QĐ-UBND23/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH MTV VL Huy Hoàng để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1953/QĐ-UBND23/07/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH May Dung Hạnh Cơ sở 3 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh