Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
2055/QĐ-UBND02/08/2021Về việc điều chỉnh địa bàn phụ trách đối với thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
2053 /QĐ-UBND02/08/2021Thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh
2059/QĐ-UBND02/08/2021Về việc phê duyệt điều chĩnh, bổ sung Kế hoạch thi đợt 2 Kỳ thi TH THPT năm 2021
2049/QĐ-UBND31/07/2021Về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2037/QĐ-UBND30/07/2021Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Loan Mỹ huyện Tam Bình
2014/QĐ-UBND29/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2017/QĐ-UBND29/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
2016/QĐ-UBND29/07/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long
2015/QĐ-UBND29/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục công bố trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
2021/QĐ-UBND29/07/2021Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 26/5/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
2020 /QĐ-UBND29/07/2021Phê duyệt Kế hoạch thực hiện giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh
2019/QĐ-UBND29/07/2021Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2028/QĐ-UBND29/07/2021Ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
2029/QĐ-UBND29/07/2021Về việc điều chỉnh Danh sách công chức và cán bộ chiến sĩ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
2010/QĐ-UBND 28/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2011 /QĐ-UBND 28/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh liên thông đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo
2012/QĐ-UBND28/07/2021Ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết quân - dân” năm 2022
2004/QĐ-UBND28/07/2021Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1991 /QĐ-UBND27/07/2021Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận và công bố Khu dân cư (Ấp) nông thôn mới, Khu dân cư (Ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1996 /QĐ-UBND 27/07/2021V/v Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long