Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
2072 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2073 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Đoàn Quốc Thụy, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2066 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương đối với ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2067 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương đối với bà Phạm Thị Tuyết Mai, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2068 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Nhựt Trường, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
2069 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Quốc Phong, Chi cục Trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2070 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Quế Hương, Phó Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2071 /QĐ-UBND04/08/2021Nâng bậc lương đối với bà Trương Nguyễn Bảo Dung, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2075 /QĐ-UBND04/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
2074/QĐ-UBND 04/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2081 /QĐ-UBND04/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ phát triển vùng nuôi lươn thâm canh an toàn thực phẩm gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2023, thực hiện năm 2021
2080 /QĐ-UBND 04/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ phát triển đàn bò sinh sản chất lượng cao theo hướng an toàn sinh học quy mô nông hộ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2021
2079 /QĐ-UBND04/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2021
2078 /QĐ-UBND04/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2021
2082 /QĐ-UBND 04/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất vùng chuyên canh khoai lang phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2023, thực hiện năm 2021
2085 /QĐ-BCĐ04/08/2021Về việc thành lập Tổ hỗ trợ công ác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
2062 /QĐ-UBND03/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng, lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
2063 /QĐ-UBND 03/08/2021Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến dịch Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 cho 95% dân số từ 18 tuổi trở lên của tỉnh Vĩnh Long
2051 /QĐ-UBND02/08/2021Về việc cho phép hợp nhất Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Hội Người mù huyện Bình Tân thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội huyện Bình Tân
2056 /QĐ-UBND02/08/2021Về việc kiện toàn Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long