Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
2117/QĐ-UBND09/08/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ nông sản, công nhân lao động gặp khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
2123/QĐ-UBND09/08/2021Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/08/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2124/QĐ-UBND09/08/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
2125 /QĐ-UBND 09/08/2021Về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
171/BC-UBND06/08/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021
2115/QĐ-UBND 08/08/2021Về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại cơ sở mới Trung tâm Y tế huyện Mang Thít
2114/QĐ-UBND 08/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện SARS-CovV-2 bằng phương pháp Realtime PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.
2111/QĐ-UBND07/08/2021Về việc hỗ trợ bổ sung cho 6.454 người bán vé số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2110/QĐ-UBND07/08/2021Về việc hỗ trợ bổ sung cho 13.374 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2105/QĐ-UBND06/08/2021V/v điều chỉnh nhiệm vụ và địa bàn phụ trách đối với thành viên BCD phòng chống dịch Covid-19
2102/QĐ-UBND06/08/2021Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2106/QĐ-UBND06/08/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
12/CT-UBND06/08/2021Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mạnh mẽ hơn, cao hơn, sớm hơn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2088/QĐ-UBND 05/08/2021Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025
2086/QĐ-UBND 05/08/2021Về việc hỗ trợ 646 người bán vé số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2097/QĐ-UBND05/08/2021Ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2098/QĐ-UBND05/08/2021Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2030
2100/QĐ-UBND 05/08/2021Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - ông Bùi Văn Phó
2099/QĐ-UBND05/08/2021Về việc hỗ trợ 593 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2065 /QĐ-UBND04/08/2021Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020