Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3542 / 178 trang
1406/QĐ-UBND 09/06/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
1404 /QĐ-UBND09/06/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản - Công ty TNHH De Heus - Chi nhánh Vĩnh Long 3”.
1405/QĐ-UBND09/06/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án “Cơ sở tái chế phế liệu Nam Phong”.
1402/QĐ-UBND08/06/2021Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên thể thao truyền hình huyện Trà Ôn
1400/QĐ-UBND08/06/2021Về việc phân loại đơn vị hành chính xã Tân Hưng thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
1403/QĐ-UBND08/06/2021Về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1399/QĐ-UBND08/06/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
1398/QĐ-UBND07/06/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
1385/QĐ-TTTVPT 07/06/2021Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
1389/QĐ-TTTVPT07/06/2021Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
1381/QĐ-UBND07/06/2021Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước của Hộ kinh doanh Đức Nguyên.
1395/QĐ-UBND07/06/2021Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Phim trường truyền hình Vĩnh Long
1390/QĐ-TTTVPT 07/06/2021Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
1380/QĐ-UBND07/06/2021Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cơ sở chăn nuôi gà thịt Trần Thị Kim Lan”.
1384/QĐ-TTTVPT 07/06/2021Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm (TTr289)
1388/QĐ-TTTVPT 07/06/2021Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
1393/QĐ-UBND07/06/2021Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng công trình Đường tạm đảm bảo giao thông của đường Tân Phú thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
1396/QĐ-UBND07/06/2021Kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long
1397/QĐ-UBND07/06/2021Về việc công nhận Điểm du lịch cấp tỉnh đối với Nhà Dừa CocoHome
1392/QĐ-UBND07/06/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc cử lại nhân sự đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long